Antwerpse forten 1914
door Robert Gils

Prachtig kijk- en leesboek over de Antwerpse forten in 1914 en vandaag.

   

Het verhaal van de Antwerpse forten en de Duitse belegering in woord en beeld aan de hand van talloze historische documenten en sfeervolle actuele foto's.  
Hardcover - 240 pag

kalender

Nieuws
Studiebezoek Maginotlinie : PO Bois-du-Four

14 september 2013 

We brengen we een bezoek aan het monolitisch werk PO Bois-du-Four dat recent volledig werd heringericht, compleet met mitrailleurhefkoepel en 81 mm mortieren.
Het fort was een component van de Secteur fortifié de la Crusnes.  Het garnizoen bestond uit 135 manschappen en 2 officieren van de 130e RIF.  

Bois-du-Four is één van de zeldzame monoblok forten van de Maginotlinie, en op een unieke wijze verschillend van de overige versterkingen.  Het fort heeft drie 47mm kanonnen en twee 81mm mortieren, naast de bijna obligatoire MG-hefkoepel.

Bois-du-Four
Bois-Du-Four                                                              Latirement

Ook verkennen we het bovenwerk van het GO Latirement.   

Latiremont is een om zo te zeggen vergeten fort, evenwel krachtig bewapend met zes 75 mm kanonnen, gespreid in twee grote flankerende kazematten. Tenslotte bezoeken we nog enkele CORF kazematten, type Ancien Front.
Inschrijven is verplicht.
CORF kazematVesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting Flash

Bij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  De herdenkingen vormen een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.   Lees meer
Onze partners

    

Member of the International Fortress Council     

Als het over forten, bunkers of andere versterkingen gaat...