Antwerpse forten 1914
door Robert Gils

Prachtig kijk- en leesboek over de Antwerpse forten in 1914 en vandaag.

   

Het verhaal van de Antwerpse forten en de Duitse belegering in woord en beeld aan de hand van talloze historische documenten en sfeervolle actuele foto's.  
Hardcover - 240 pag

kalender

Nieuws
Deze publicaties kunnen besteld worden bij Simon Stevin V.V.C.
Omschrijf  uw bestelling met de opgave van de gewenste titel(s) en auteur.  

Vermeld in uw bestelling  uw  naam en volledig verzendingsadres.   

Om te genieten van uw lidmaatschapskorting dient u tevens uw lidmaatschapsnummer te vermelden.

Indien u een factuur wenst, voeg ook de nodige facturatiegegevens toe : Volledig facturatieadres en btw-nummer.

Uw bestelling wordt  verzonden samen met een rekening voor het  te betalen bedrag inclusief de verzendkosten.  Alle prijzen zijn inclusief btw.

Publicaties die uitverkocht zijn kunnen nog geraadpleegd worden in ons documentatiecentrum.

VOORINSCHRIJVING
#Hallemaal bunkers
Over bunkers, loopgraven en andere militaire versterkingen in de regio Halle 1939-1940

Bart Legroux

Het boek vormt een onmisbare en zeer gedetailleerde gids voor wie op zoek wil gaan naar het resterende militair erfgoed in het Pajottenland.

A4-formaat, 172 bladzijden glad papier - kleurdruk met zeer veel beeldmateriaal waaronder heel wat nieuw bronnenmateriaal en originele plannen. De oplage is beperkt.

Prijs: 20 euro + 5,7 euro verzendkosten. Bestellen: Mail naar bartlegroux@hotmail.com of sms naar +32 485 74 98 29 voor 15 augustus 2021.

Voorinschrijving verplicht.

Deze is enkel geldig na overschrijving van 20 euro+ eventuele verzendkosten op rekening BE95 9796 4068 0658 met vermelding 
'boek Hallemaal bunkers + naam en adres'

Je kan het boek ook vanaf 1 september 2021 zelf afhalen aan de balie van den Ast, Meiboom 16, 1500 Halle.

NIEUW
Fort Eben-Emael deel 1
Ontstaan en beschrijving.

Franck Vernier

In dit eerste deel worden de voorontwerpen en de bouw van het fort bestudeerd. Na een beschrijving van de gevechtsblokken, komen ook de verschillende technische aspecten van het fort zoals de ondergrondse kazerne, de ventiliatiezaal, de machinezaal enz. aan bod.
In het tweede deel zullen onderdelen zoals de bewapening en de pantsering gedetailleerd opgenomen worden.

Formaat A4, 100 pagina's met veel foto's en plattegronden.  

Prijs: 26 euro.

Het boek is  te koop in het Fort Eben-Emael en in het Koninklijk Legermuseum Brussel.
Het kan ook besteld worden via de website van de Editions du Patrimoine Militaire of via mail aan franckvernier50@gmail.com

NIEUWE HERZIENE UITGAVE
Bunkers van de Tweede Wereldoorlog in België. Atlantikwall

Frank Philippart

De beschrijving van de Atlantikwall in België is opgevat als een reisgids met routebeschrijving die naar de nog bestaande sites leidt.  Deze worden besproken met een plan, de bewapening en de eenheden. 
Naast de bunkerbeschrijvingen belicht het werk de gebeurtenissen aan de kust in België, de evacuatie van Duinkerke, de bevrijding van de kust, de evacuatie van het 15de leger over de Schelde en het Canadese offensief in Zeeuws Vlaanderen, van Hoofdplaat naar Knokke.  
Ook het hoofdkwartier van Atlantikwall van de Belgische kust te Antwerpen wordt onder het vergrootglas genomen.  
Tenslotte wordt ook even over de grens gekeken naar de sites in het Nederlandse Groede en Breskens en aan de Franse zijde naar de opmerkelijke site tussen de grens en Duinkerke.  
Hardcover, 21 x 21 cm, 214 pagina's - Witsand Uitgevers

Prijs : 24,95 euro

Antwerpse Forten 1914.

Robert Gils

Prachtig kijk- en leesboek over de Antwerpse forten in 1914 en vandaag.

Het verhaal van de Antwerpse forten in 1914 en de Duitse belegering van de Vesting Antwerpen in woord en beeld aan de hand van talloze historisch documenten en sfeervolle actuele foto's.  Hardcover - 240 pag. - Uitgeverij Lannoo ism Simon Stevin V.V.C.
Prijs : 40 euro

Vergeten Linies

Antwerpse bunkers en loopgraven door de lens van Leutnant Zimmermann 1918.

Leutnant Zimmermann fotografeert de Duitse verdedigingslinie in de provincie Antwerpen met de tientallen forten, schansen, geschutsopstellingen en loopgraven.  Het zicht is uitstekend dankzij een uitzonderlijk heldere hemel. Hierdoor zijn de foto's verbluffend scherp en uiterst gedetailleerd.

In het tweedelige werk ontdekt de lezer niet alleen de unieke luchtfotoreeks.  Ook het onderzoek dat tot de herontdekking van de linie heeft geleid, de 400 bunkers en de 10 kilometer loopgraven die nog in de provincie bewaard zijn, komen uitgebreid aan bod.

Twee rijk geïllustreerde boekdelen, 280 en 212 pagina's.
Formaat 24 x 24 cm, linnen hardcover.
Een realisatie van de Provincie Antwerpen in samenwerking met Universiteit Gent en het Koninklijk Legermuseum.

Prijs : 30 euro

Fort Stabroek van de Vesting Antwerpen

Simon Devos en Robert Gils

Samen met het fort van St.-Katelijne Waver is het als het ware een prototype voor de 11 betonnen pantserforten die na 1906 zullen worden opgericht om de Buitenlinie te vervolledigen.
De publicatie laat de lezer kennis maken met de geschiedenis van het fort, zijn plaats in de ontwikkeling van de militaire technologie en de functies van de verschillende onderdelen.

Auteur Simon Devos baseerde deze publicatie op zijn Masterproef 2012 "Studie van concepten en materialen in historische forten - case study Fort Stabroek", onder leiding van Prof. Dr. Ir. Vantomme aan de Koninklijke Militaire School.  Robert Gils zorgde voor de eindredactie.

Prijs : 15 euro


De Antitankgracht van de Vesting Antwerpen 

Robert Gils en George Melis

Naast het ontstaan, de bouw en de gedetailleerde beschrijving van de Antitankgracht besteden de auteurs Robert Gils en George Melis ook aandacht aan de rol die ze speelde bij het uitbreken van de 2de WO, en de post-Bellum tijd.   Het boek gaat ook dieper in op de bunkers die zich langs het traject van de Antitankgracht bevinden. 

Het tweede deel van het boek is opgevat als een vlot leesbare wandelgids met 6 gedetailleerde routes.   De lezer / wandelaar maakt zo in het terrein stap voor stap kennis met de verschillende facetten van de Antitankgracht. 

Prijs : 15 euro

Belevingsbox Antitankgracht 

De box bevat fiets- en wandelkaarten met lussen langs knooppunten, een kaart ‘Forten en linies in de grensregio’ een brochure ‘De Antitankgracht vroeger en nu’ vol boeiende weetjes over het gebied, een ontdekkingsspel voor kinderen vanaf 6 jaar en een downloadbaar spel voor smartphones.  De box is een realisatie van Toerisme Provincie Antwerpen en kwam tot stand in samenwerking met oa. Simon Stevin V.V.C,  VLM Vlaamse Landmaatschappij en de Provincie Antwerpen - Fortengordels.

Prijs : 5 euro 

Vesting.

Driemaandelijks tijdschrift van het Simon Stevin V.V.C.
Het tijdschrift verscheen voor het eerst in 1976.

Een selectie van vroegere nummers is verkrijgbaar voor 6 euro per stuk + verzendkosten.   (ongeveer de helft van de reeks is nog beschikbaar).  Een overzicht van de nummers zie het overzicht verschenen nummers met inhoudsopgave

Abonnement 1 jaargang (4 nummers) 20 €


Vesting Antwerpen deel 1.   Bakstenen schoonheid.

Robert Gils

De bedoeling van deze publicatie is de lezer te laten kennis maken met Antwerpen als pantservesting, bestaande uit betonnen of met beton versterkte werken, bekroond met pantserkoepels. 

 De studie van deze werken geven ons een klaar beeld van de toenmalige stand van de militaire technologie. Ze geven ons ook een idee van de financiële inspanning die ons land gedaan heeft om te trachten niet in een oorlog betrokken te worden.

UITVERKOCHT

Prijs : 15 euro

Vesting Antwerpen deel 2.  De Pantservesting 1885-1914.

Robert Gils

De bedoeling van deze publicatie is de lezer te laten kennis maken met Antwerpen als pantservesting, bestaande uit betonnen of met beton versterkte werken, bekroond met pantserkoepels. 

 De studie van deze werken geven ons een klaar beeld van de toenmalige stand van de militaire technologie. Ze geven ons ook een idee van de financiële inspanning die ons land gedaan heeft om te trachten niet in een oorlog betrokken te worden.

UITVERKOCHT

Prijs : 15 euro

Vesting Antwerpen deel 3. De Schelde en redeverdediging 1839-1944.

Robert Gils.

De Schelde was steeds voor Antwerpen de bron van welvaart.  De verdediging daarvan vormde dan ook een belangrijke factor toen de stand omringd werd met forten en uiçtgebouwd werd tot het Nationaal Reduit tussen 1860 en 1914.  De forten moesten een vijandelijke vloot beletten de stroom op te varen en de stad en de haven te beschieten.  De Scjhelde- en Redeverdediging was dan ook  bittere noodzaak.

Prijs : 15 euro

Vesting Antwerpen deel 4. Bunkers en bunkerstellingen 1914-1945

Robert Gils

In de stellingoorlog van de Eerste Wereledoorlog ontstaat de uit gewapend beton vervaardigde schuilplaats.  Deze staat niet op zichzelf maar is slechts één element van een gense verdedigingsinfrastructuur.  Uit vrees voor een geallieerde landing in Nederland versterken de Duitsers in 1917 enkele fronten van de Vesting Antwerpen met verdedigingsstellingen, ondersteund door een 750-tal bunkers.Tijdens het interbellum vormen bunkers de ruggengraat van op voorhand gebouwde bunkerstellingen.   Gedetailleerde aandacht wordt besteedt aan de uitbouw van de Versterkte Stelling Antw<epren tussen 1934 en 1940.

Prijs : 15 euro

Fort Steendorp van de Vesting Antwerpen.

Robert Gils

Fort Steendorp werd in 1882-1892 opgericht als bruggenhoofdfort van de Vesting Antwerpen. Het is het enige fort van de vesting met droge grachten. Tijdens de twee wereldoorlogen werd het zwaar beschadigd. Het fort werd in december 2001 door het Vlaamse Gewest aangekocht. De droge gracht is door verstopping van de afvoer gevuld met regenwater.

Prijs : 15 euro

Fort Haasdonk van de Vesting Antwerpen

Raymond Van Meirvenne

Fort Haasdonk werd in 1912 gebouwd als onderdeel van de buitenste fortengordel van de Vesting Antwerpen.  Het is het enige betonnen pantserfort op de LInkerschelde-oever.  Het werd nooit bij gevechtsoperaties betrokken en hierdoor is de betonnen constructie intact gebleven.  Ook werd het nooit verbouwd en is aldus het enige betonnen pantserfort in de originele toestand.
Prijs : 15 euro

Fort Zwijndrecht van het Verschanste Kamp op de Antwerpse linkeroever

Raymond Van Meirvenne mmv Jacques Lataer.

Het Fort Zwijndrecht werd gebouwd in 1880 en is het enige Brialmontfort van de Vesting Antwerpen dat tot voor kort door Landsverdediging als militair kwartier gebruikt werd.

Het fort kende een bewogen bestaan maar speelde in beide Wereldoorlogen geen rol van betekenis.  Vanaf 1919 tot heden werd het echter steeds belangrijker in het verwerken en produceren van munitie waardoor talrijke burgers op het fort werkzaam waren.  De bewogen geschiedenis van Fort Zwijndrecht wordt in het boek weergegeven.

Prijs : 15 euro

Fort Liefkenshoek, een klein fort met een groot verleden.

Raymond Van Meirvenne.

Het fort is gelegen op de LInkerscheldeoever in het meest noordelijk uithoekje van de provincie Oost-Vlaanderen, op het grondgebied van de gemeente Beveren - Kallo.  Samen met het fort Lillo, gelegen op de Rechterscheldeoever, waren deze forten gedurende mer dan twee eeuwen de sleutel voor de toegang tot de haven Antwerpen.  In de relatief korte tijdspanne van hun bestaan, vanaf het einde van de 16de eeuw tot op heden, tonen het aantal en de verscheidenheid van de naties die het fort Liefkenshoek hebben bezet heo belangrijk het was het fort in zijn bezit te hebben.

Prijs : 15 euro

Het spoorwegfortje van Duffel

Roland Versele

Het Duffels spoorwegfortje is een belangrijke getuige van de Belgische militaire bouwkunde in de laatste decennia van de 19de eeuw.  Met zijn gemengde bouw -bakstenen muren met betonen gewelven- en de bakstenen rondlopende gang is het enig in zijn genre.  Er wordt aandacht geschonken aan het waarom, de aankoop, de twee bouwperiodes, de bewapening, de bestemming van de lokalen, de bemanning en de gevechten rond het vestingwerk.

Prijs : 15 euro

Fort 8 van de Vesting Antwerpen

Kristel Remes - Robert Gils

Na haar studies tot Induxstrieel Ingenieur, studeerde ze af aan de Koninklijke MIlitaire School in de richting Alle Wapens.

In het kader van haar thesis bestudeert Kristel Remes de levensloop van een militair bouwwerk in haar woonplaats : Fort 7, één van de Brialmontforten rond Antwerpen.  In samenwerking met Robert Gils werd de thesis herwerkt tot boek.

UITVERKOCHT

Prijs : 15 euro

Fort Liezele van de Vesting Antwerpen

Marc Van Riet - Robert Gils

Fort Liezele werd in 1809-1914 gebouwd als een betonnen pantserfort van de Vesting Antwepren.  Het deed achterenvolgens dienst als artilleriefort, kazerne, infanteriefort, deport, recreatiegebied en museum.  In deze publicatie wordt vooral aandacht besteed aan de structuur en de verschillende onderdelen van een dergelijk pantserfort.  Het is de vrucht van de samenwerking tussen de leden van Fort LIezele vzw.

Prijs : 15 euro

De KW-lnie en Haachtse antitankgracht.

Julien Cannaerts

Prijs : 2,5 euro

Antwerpen tijdens het Franse Keizerrijk 1804-1814: Marine arsenaal, metropool en vestingstad.

Piet Lombaerde red.

Prijs : 15 euro

Marine-arsenalen, stedenbouw, en vestingbouw tijdens het Franse Eerste Keizerrijk in Europa en de USA.

Piet Lombaerde red.

Prijs : 15 euro

De Belgische Vestingsartillerie 1830-1914.

Robert Gils

Het doel van deze studie is de lezer wegwijs te maken in de organisatie van de Belgische Vestingartillerie en de gebruikte materiëlen in de periode 1830-1914. 

De studie kwam tot stand in samenwerking met  het Centrum voor Historische Documentatie van Evere en vooral van Dhr.J.Huyghelier.  De namen van de eenheden en van de artilleriestukken bestonden voor WO I uitsluitend in het Frans. In de tekst geven we daarom de officiële Franse benaming, gevolgd door een vertaling in het Nederlands.

Prijs : 10 euro

De Belgische Vestinggenie en de versterkingen 1830-1914

Robert Gils

Deze publicatie maakt de lezer wegwijs  in de organisatie van de genie, de functies uitgeoefend door het geniepersoneel en de taken van de genie m.b.t. de versterkingen.

Er wordt ook verwezen naar die reglementair voorgeschreven documenten die waardevolle inlichtingen kunnen verschaffen omtrent de versterkingen, alsook naar reglementair voorgeschreven plannen.    Om de namen van de ingenieurs, die bij de bouw van een welbepaalde versterking tussenkwamen terug te vinden, moet men eerst de “Annuaire Militaire Officiel” raadplegen; daar vinden men per jaar en per vesting- of garnizoensplaats, de namen van de genieofficieren. Vervolgens moet men de persoonlijke dossiers van die genieofficieren (bewaard door CDH) nakijken, in de hoop er een stuk te vinden dat betrekking heeft op bedoelde versterking...

Prijs : 5 euro

Vesting Antwerpen - De Brialmontforten

Redactie Prof. Piet Lombaerde

Dit prachtig uitgegeven boek wordt sinds de publicatie in 1997 beschouwd als het referentiewerk over de Antwerpse Brialmontforten.  Auteurs zijn oa Prof. Piet Lombaerde, Hendrik Le Page, Werner Pottier, Robert Gils, Roland Versele en Hugo Cassauwers.

Prijs : 49 euro


Typeplannen Duitse bunkers WO 1 te Antwerpen

Robert Gils

Reeds op 13 oktober 1914(drie dagen na de val van Antwerpen) neemt het Duitse oppercommando het uit om de Vesting Antwerpen opnieuw in staat van verdediging te stellen.
In de herfst van 1916 wordt besloten in België versterkingen op te richten tegenover de Nederlandse grens: de Hollandsteilung  en de Stellung Antwerpen-Turnhout
De Duitse schuilplaatsen die te Antwerpen door de Duitse genie worden gebouwd onstaan in de eerste helft van 1917. Voor de werken worden er, vanaf begin november 1916, Belgische werkkrachten opgeëist. In worden er meer dan 750 schuilplaatsen gebouwd.

Prijs : 2,5 euro

De Maginotlinie van de Noordzee tot de Rijn.

Frank Philippart

Van Elzas-Lotharingcn tot Luxemburg, dicht bij de grens van Frankrijk met België en Duitsland, bevindt zich een fascinerende linie van bunkers met indrukwekkende koepels. In 1928 werd met de bouw van dit adembenemende fortificatiesysteem gestart. Tachtig jaar na datum blijft de Maginotlinie een stille getuige van het Franse aandeel in het militaire opbod tussen de twee wereldoorlogen. De linie is zonder meer het meest geavanceerde militaire systeem dat op dat moment bestond.

Zoals hij eerder met succes deed in zijn boek over de Atlantikwall, brengt de auteur in dit boek ook van de Maginotlinie de restanten zorgvuldig in kaart. Hij kamt de hele Frans-Belgische en Frans-Duitse grensstreek uit en beschrijft uitvoerig de fascinerende geschiedenis van de versterkingen.

Met zijn meer dan honderd historische en actuele foto's, zijn gedetailleerde siteplannen en bunkerschema's is dit boek de meest complete gids over de Maginotlinie, en de beste beschrijving van de versterkingen die we tijdens onze vakanties in Frankrijk kunnen ontdekken.

UITVERKOCHT

Prijs : 25 euro

Erfgoedgids voor de Atlantikwall in Middelkerke.

Frank Philippart


Nadat Duitsland op 1 september 1939 Polen binnenviel, verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk aan Duitsland de oorlog. Acht maanden later viel Duitsland op 10 mei 1940 Luxemburg, Nederland, Frankrijk en België binnen. We werden overrompeld en 18 dagen later, op 28 mei, legde het Belgisch leger de wapens neer. Duitsland kon zich nu verder concentreren op Frankrijk en Groot-Brittannië.

Maar de Duitsers waren er zich maar al te goed bewust dat de door hen veroverde gebieden verdedigd moesten worden. Op 4 juni 1940 werd er een order uitgevaardigd om de havens van Oostende, Duinkerke, Calais en Boulogne te verdedigen tegen een mogelijke invasie.

UITVERKOCHT

Prijs : 7,5 euro

Militairen aan zee

Bert Slabbinck & Frank Philippart

Prijs : 10 euro

Fort 2 te Wommelgem.  Een Antwerps Brialmontfort.

Willy Jacobs

In de monografie wordt de ontstaansgeschiedenis van de kringstelling Antwerpen geschetst, en wordt dieper ingegaan op de bouw, die een gigantisch werk was, en dat was ook zo voor Fort 2. Het concept evolueerde tijdens de bouw, in lijn met de evolutie van het geschut.  Maar ook nadien moesten aanpassingen gebeuren: een eerste maal na de Frans-Duitse oorlog van 1870, een tweede maal, zeer ingrijpend aan de vooravond van de WO I. De  monografie besteedt speciale aandacht aan de gebeurtenissen op Fort 2 tussen 6 oktober en de capitulatie van Antwerpen op 9 oktober 1914. Ook de periode na de WO I tot  vandaag komt aan bod. De toevallige lezer kan zonder bijzondere voorkennis, het totaalbeeld gemakkelijk   overzien.  Maar het boek bevat ook informatie die nooit eerder gepubliceerd, of op grote schaal verspreid werd, zodat ook aan specialisten en kenners een meerwaarde kan aangeboden worden.

Prijs : 15 euro


De Atlantikwall van Willemstad tot de Somme

Frank Philippart, Dirk Peeters en Alain Van Geetruyen

Een fascinerende beschrijving van de geschiedenis van de Atlantikwall, vanaf de eerste plannen tot de uiteindelijke uitvoering.  De auteurs brachten jarenlang de restanten van de Atlantikwall in kaart.  Met  meer dan honderd historische en actuele foto's, gedetailleerde siteplannen en bunkerschema's leest dit boek tevens als een handige reisgids die concrete informatie biedt over de belangrijkste bunkersites die vandaag nog te bezichtigen zijn tussen Willemstad en de Somme.

UITVERKOCHT

De Duitse bunkerlinie van Steendorp-Vrasene 1917

Raymond Van Meirvenne

De bunkers van Steendorp-Vrasene vormen een nog uitstekend bewaarde concentratie van overblijfselen uit de Eerste Wereldoorlog. De auteur, luitenant-kolonel van de Artillerie buiten dienst, Raymond Van Meirvenne, gaat in op de historische achtergrond van de bunkerlinie. De Cultuurgids reikt kennis aan die nodig is voor een zinvolle ontsluiting van dit patrimonium.

Verschenen in de reeks "De Kleine Cultuurgidsen" - Provincie Oost Vlaanderen.

UITVERKOCHT

Prijs6 euro

Bastions voor koning en God.  Forten en verdedigingswerken in het Krekengebied.

Johan Termote

Wie vandaag het Krekengebied van Oost-Vlaanderen doorkruist, denkt niet onmiddellijk aan verdedigingswerken en oorlogsgeweld. Nochtans heeft de regio een bewogen militaire geschiedenis achter de rug. Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw poogden de Lage Landen zich los te maken van het toenmalige hoogste gezag, de Spaanse koning Filips 11 en zijn opvolgers. Die geschiedenis van onze noordelijke grensstreek materialiseert zich in forten en verdedigingswerken die op de verschuivende frontlinies werden opgericht, soms om te verdedigen, soms om aan te vallen. Johan Termote, archeoloog, verhaalt in "Bastions voor koning en God" chronologisch het verloop van anderhalve eeuw oorlog en bespreekt de nog bewaarde vestingen, forten en linies in het Krekengebied van Oost-Vlaanderen. 

Verschenen in de reeks "De Kleine Cultuurgidsen" - Provincie Oost Vlaanderen.

Prijs : 6 euro

De versterkingen van de Wellingtonbarrière in Oost-Vlaanderen.

Robert Gils

De Wellingtonbarrière  vormt het onderwerp van deze Kleine Cultuurgids van de hand van kolonel Robert Gils. De Wellingtonbarrière werd na de slag bij Waterloo uitgewerkt als een nieuwe verdedigingsstrategie tegen Frankrijk.ln OostVlaanderen maakten drie vestingen deel uit van deze linie: Oudenaarde met de stad en het Kezelfort in Edelare, de vesting Dendermonde en de citadel van Gent.

Verschenen in de reeks "De Kleine Cultuurgidsen" - Provincie Oost Vlaanderen.

Prijs : 6 euro

Het Fort Liefkenshoek te Beveren

Herman Cools en Raymond Van Meirvenne

De auteurs ontrafelen het historisch belang van dit kleine fort, gelegen op de linker Scheldeoever in het meest noordoostelijke uithoekje van de provincie Oost-Vlaanderen. Het werk kadert  in de doordachte strategie om het behoud, ontsluiting en herbestemming van ons versterkt erftgoed te stimuleren. Fort LIefkenshoek toont aan tot welke mooie resultaten een doordacht erfgoedbeleid kan leiden.

Verschenen in de reeks "De Kleine Cultuurgidsen" - Provincie Oost Vlaanderen.

Prijs : 6 euro

Antwerpen Versterkt

o.l.v. Prof. Piet Lombaerde

De Spaanse omwalling vanaf haar bouw in 1542 tot haar afbraak in 1870.

Zowel de vroegste projecten voor nieuwe zestiende-eeuwse versterkingen voor de stad Antwerpen, als de bouw van de Spaanse omwalling, de chronologie, de aannemers en de maatschappelijke implicatiesd van deze grootse onderneming worden toegelicht. Het werk is rijkelijk geïllustreerd met vaak nooit eerder getoond materiaal.  Een aanvullende reportage op basis van negentiende-eeuwse foto's, die niet voor de afbraak van de Spaanse omwalling werden gemaakt, geeft een goed beeld van de monumentale militaire constructie.  De publicatie gaat ook verder in op het historische en morfologische belang van de opgegraven relicten.

Prijs : 35 euro

Antwerpen Versterkt 2

o.l.v. Prof. Piet Lombaerde

Deze publicatie over visievorming over de heraanleg en het hergebruik van militaire architectuur vormt het tweede luik van een onderzoek dat uitgevoerd werd naar aanleiding van de heraanleg van de leien in Antwerpen.  De auteurs denken na over de houding die ontwerpers en de verschillende overheidsinstanties kunnen innemen tegenover deze uitdagingen uit het verleden.  Voorbeelden uit binnen- en buitenland illustreren de rol en betekenis die verloren gewaande relicten van omwallingen en forten vandaag in de openbare ruimte kunnen vervullen.

Prijs : 35 euro

SPECIAAL AANBOD : luxecasette met de 2 delen Antwerpen Versterkt 

Prijs : 60 euro

Vesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting Flash

Bij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  De herdenkingen vormen een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.   Lees meer
Onze partners

    

Member of the International Fortress Council     

Als het over forten, bunkers of andere versterkingen gaat...