Antwerpse forten 1914
door Robert Gils

Prachtig kijk- en leesboek over de Antwerpse forten in 1914 en vandaag.

   

Het verhaal van de Antwerpse forten en de Duitse belegering in woord en beeld aan de hand van talloze historische documenten en sfeervolle actuele foto's.  
Hardcover - 240 pag

kalender

Nieuws
Fort Bedmar beter zichtbaar gemaakt met stalen constructie

Korte geschiedenis.

Fort Bedmar maakt deel uit van de Bedmarlinie.  Dit was een onderdeel van de Staats-Spaanse Linies.

Het werd onder de naam Fort De Klinge in 1596 door de Spanjaarden gebouwd tijdens de Tachtigjarige oorlog  Dit in het kader van de opmars van Alexander Farnese die Antwerpen reeds had veroverd en nu ook zijn oog op Hulst had laten vallen.  De polders rond Hulst waren door de Staatsen geïnundeerd.

In 1596 rukten de Spanjaarden  onder leiding van Albertus van Oostenrijk met 35.000 manschappen vanuit Fort De Klinge en Fort Spinola op en namen Hulst in.  Ze versterkten de stad aanzienlijk om bestand te zijn tegen de toenemende Staatse dreiging. 
Toch viel Hulst in 1645 in Staatse handen en drie jaar later werd de Vrede van Münster getekend.  
In 1701, tijdens de Spaanse Successieoorlog werd Fort De Klinge verder uitgebreid onder leiding van Alfonso de la Cueva, markies van Bedmar.  Als onderdeel van de Bedmarlinie veranderde tevens de naam in Fort Bedmar.  Sindsdien heeft het stervormige fort nauwelijks nog dienst gedaan, want in 1713 werd de vrede getekend.

Beter zichtbaar gemaakt.

In het kader van het Europese project "Forten en Linies in grensbreed perspectief" werd Fort Bedmar op een originele wijze beter zichtbaar gemaakt in het terrein.

Foto gvdv - Nieuwsblad

Een aantal kasseistroken geven de vroegere contouren van de versterking weer.  De dwarsdoorsnede van de versterking wordt weergegeven aan de hand van een monumentale constructie in cortenstaal van meer dan honderd meter lang en tot 4,5 m hoog.  Zo krijgen bezoekers een idee van hoe het glacis, de helling van het fort en de aarden binnenwal eruit zagen.  


Grotere kaart weergevenVesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting Flash

Bij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  De herdenkingen vormen een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.   Lees meer
Onze partners

    

Member of the International Fortress Council     

Als het over forten, bunkers of andere versterkingen gaat...