Antwerpse forten 1914
door Robert Gils

Prachtig kijk- en leesboek over de Antwerpse forten in 1914 en vandaag.

   

Het verhaal van de Antwerpse forten en de Duitse belegering in woord en beeld aan de hand van talloze historische documenten en sfeervolle actuele foto's.  
Hardcover - 240 pag

kalender

Nieuws
In de voetsporen van een rijk vestingbouwkundig verleden.

Het documentatiecentrum van Simon Stevin V.V.C. is gelegen in Fort 5 te Edegem.  Het archief omvat originele stukken en kopieën uit verschillende bronnen. 

Raadpleging van het documentatiecentrum.

Het documentatiecentrum kan geraadpleegd worden onder begeleiding van een Simon Stevin archivaris. 

Stuur voor een afspraak en onze voorwaarden een email met de omschrijving van uw activiteit en de gewenste thema's via deze link naar het archief.

Het documentatiecentrum omvat o.a.
  • Een uitgebreide bibliotheek met meer dan 1.000 naslagwerken.
  • Atlassen en "Bâtiments Militaire"
  • Binnen- en buitenlandse vestingbouwkundige tijdschriften
  • Alle nummers van het tijdschrift Vesting. Overzicht artikels.

  • Talrijke historische plannen en kaarten
  • Een hondertal thematische collecties
  • Een uitgebreid fotoarchief
  • Een inventaris van het Moskou-archief - gedeelte vestingbouw 1865 tot 1940
Opbouw van het documentatiecentrum.

De documentatie uit diverse archieven wordt systematisch gebundeld per vestingwerk.

De indeling verschilt voor twee periodes: de periode van onafhankelijke vestingsteden en periode van een globale landsverdediging. 

Tot de oprichting van Kringvesting Antwerpen (1851) wordt alle documentatie ingedeeld per provincie. 

Vanaf 1851 delen we in op basis van de verschillende vestingen : Antwerpen, Luik en Namen . Vervolgens hebben we het gebeuren tijdens WO I.

Het interbellum is gecatalogeerd vanuit de vestingbouwkundige realisaties en plannen over verschillende linies en versterkte regio’s: Versterkte Stelling Antwerpen, Bruggenhoofd Gent, Koningshooikt-Waver-linie, Position Fortifiée Liège en Namur. 

WO II beschrijft de Duitse versterking aan de kust en de achterliggende versterkingen. De Koude Oorlog is het laatste vestingbouwkundig onderwerp.

Hoewel de versterkingen in Wallonië (PFL en PFN) niet rechtstreeks tot ons actieterrein behoren,behoort de studie van dit erfgoed tot de evidente uitbreiding van het gebeuren in Vlaanderen. Dit is ook het geval met wat vestingbouwkundig  interessant is in de ons omringende landen.

Twee medewerkers hebben het Moscou archief (het gedeelte van Belgisch militair archief dat te Moskou terecht was gekomen) , grondig naar relevante informatie over de versterkingen onderzocht.Vesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting Flash

Bij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  De herdenkingen vormen een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.   Lees meer
Onze partners

    

Member of the International Fortress Council     

Als het over forten, bunkers of andere versterkingen gaat...