Antwerpse forten 1914
door Robert Gils

Prachtig kijk- en leesboek over de Antwerpse forten in 1914 en vandaag.

   

Het verhaal van de Antwerpse forten en de Duitse belegering in woord en beeld aan de hand van talloze historische documenten en sfeervolle actuele foto's.  
Hardcover - 240 pag

kalender
In de voetsporen van een rijk vestingbouwkundig verleden.

Het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum ijvert voor het behoud, ontsluiting en herbestemming van historische versterkingen zoals forten, omwallingen, bunkerstellingen en andere verdedigingswerken.  

De gespecialiseerde medewerkers verstrekken advies en ondersteuning voor de instandhouding, bescherming en restauratie van het versterkt erfgoed.

We organiseren regelmatig bezoeken aan forten en andere versterkingen in binnen- en buitenland, pubiceren het tijdschrift Vesting en beheren een uitgebreid documentatiecentrum.

Via een netwerk van plaatselijke correspondenten is Simon Stevin sterk verankerd met het lokale niveau en
het versterkte erfgoed.    

De Werkgroep Moderne Fortificatie
(WMF) is de afdeling van Simon Stevin V.V.C. gespecialiseerd in de laatste generatie vaste versterkingen zoals Atlantikwall, Maginot Linie, Westwall, KW-linie, de bunkerlinies uit de 1ste Wereldoorlog e.d.  


Nu in Vesting 

Vesting 2015 3

De citadel van Diest : state of the art.

Daniel Jannes.
Fortendag '15 wordt dit jaar door Simon Stevin V.V.C. in samenwerking met Raversyde georganiseerd op 27 september.  Raversyde is één der best bewaarde sites van de Duitse Atlantikwall.  Het domein behoort tot de cultuur-toeristische toppers van de regio en verwelkomt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Fortendag '15 biedt een uniek kader om op originele wijze het versterkt erfgoed te beleven.  Lees meer


De Ieperboog (Ypres Salient) was een uitstulping in het westfront rond de Belgische stad Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit was een saillant, een geallieerd grondgebied dat vooruitstak in het Duitse bezette gebied.

Aan de Ieperboog zou 4 jaar blijvend strijd gevoerd worden tussen Britten en Duitsers.  Marc Becquart brengt de adembenemende geschiedenis terug tot leven met woord en beeld in Fort Liezele.
Inschrijven is verplicht.  Voor meer info en inschrijvingen : klik hier

Speciale rondleiding in Fort 4 Mortsel op 23 november.

Op 23 november werd een bezoek georganiseerd waarbij de diverse aspecten van de historische versterking aan bod komen. 

Fort 4 te Mortsel werd gebouwd in het kader van de Brialmontomwalling rond Antwerpen, dat als Nationaal Reduit zou dienst doen zodra het Belgische veldleger niet in staat zou zijn voldoende weerstand te bieden.  Lees meer

Gidsenwerking Fort 8 Hoboken viert verjaardag met feestelijke wandeling op 13 oktober

De wandeling van 13 oktober krijgt een feestelijk tintje.  De gidsenwerking ontstond naar aanleiding van de herdenking 150 jaar Brialmontforten,  precies 4 jaar geleden.  Sindsdien nemen de gidsen van Gé-èf 8 de bezoekers elke maand mee op een verkenningstocht doorheen het fort. Vertrek om 14.00u aan het witte houten huis, Schansstraat 7.  Reserveren is niet nodig.  lees meer...

Studiebezoek Maginotlinie : Ouvrages Bois-du-Four en Latiremont

Bovenwerk Latiremont 

Op 14 september brachten we een bezoek aan het bovenwerk van het GO Latiremont.  Latiremont is een om zo te zeggen vergeten fort, evenwel krachtig bewapend met zes 75mm kanonnen, gespreid in twee grote flankerende kazematten.  Vervolgens bezochten we het monolitisch werk Bois-Du-Four en nog enkele CORF kazematten type Ancien Front.   lees meer..

Lillo Waterdorp - Boekendorp 11 augustus. 

Meer dan 8.000 bezoekers brachten de historische versterking tot leven op 11 augustus.  Wat een feest voor het erfgoed.  Lees en zie meer.


Afbraak van versterkt erfgoed WOI gaat door...

Historische bunker 126 van de
Duitse Turnhoutkanalstellung 1917 gesloopt.

foto Louis Verbraeken

Een aannemer heeft op 31 januari bunker 126 van de Turnhoutkanalstellung uit 1917 gesloopt.  De bunker moest wijken voor de uitbreiding van een Q8 tankstation. De  bunker was uniek. Op het dak was een betonnen vuurkam aanwezig  voor plaatsing van zandzakjes, ter bescherming van de bediening van een Maxim of Schwartlose mitrailleur.  Vanaf deze positie werd het centrum van Oud-Turnhout onder schot gehouden.    Lees meer

Kanaalbunker BH2 Briegden gesloopt.

Foto : G. Huygen

Sinds enkele jaren is NV De Scheepvaart bezig met grote verbredingwerken aan het Albertkanaal.  Te Briegden is recentelijk de brug opnieuw afgebroken en vervangen door een groter exemplaar.  Door de verbredingwerken aan het kanaal kwam nu de bunker langs de zuidzijde van het kanaal in de verbredingzone van het kanaal te liggen waardoor hij diende te verdwijnen binnen het huidige concept van het project.   Lees meer

Herontdekking van de Antwerpen Turnhoutstellung.


De verzameling Zimmermann zorgt voor verrassende inzichten.

In 2007 kwamen in het Koninklijk Legermuseum in Brussel een veertigtal ongekende WO I-luchtfoto’s van Duitse origine boven water.  De foto’s droegen het opschrift Kaiserliche Fortification Antwerpen en werden genomen door de verder onbekende piloot Zimmermann. Onderzoekers van de Universiteit Gent toonden aan dat de foto’s uit 1918 een schat aan historische informatie bevatten: meer dan 530 militaire verdedigings- elementen werden geïdentificeerd en op kaart gezet.

Lees meer


WO I artilleriestelling (her)ontdekt te Kruibeke.

Het betreft een batterij die bestaat uit drie open beddingen voor artillerie en één bunker. De open beddingen liggen in een 1/3e cirkel rond de bunker. Rond elke open bedding zijn er drie munitienissen.  Deze opstelling is uniek in Vlaanderen.
De artilleriestelling te Kruibeke was zeer waarschijnlijk voorzien om artilleriesteun te verlenen aan de verdediging in de zone tussen de forten Haasdonk en Steendorp.

Lees meer

Historische WO 1 bunker te Turnhout bedreigd met sloop.


In het kader van de geplande uitbreiding van een tankstation met shop en carwash aan de Parklaan te Turnhout werd ondanks negatieve adviezen toch in beroep de toelating gegeven tot het slopen van een unieke Hollandstellung bunker uit de 1ste wereldoorlog.

Lees meerVesting Flash: gratis nieuwsbrief van Simon Stevin met  overzicht van activiteiten en actualiteit.  Zo blijf je steeds op de hoogte.  

Klik hier en ontvang gratis Vesting Flash

Bij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog speelden de forten een belangrijke rol.  De herdenkingen vormen een tastbaar aanknopingspunt om  de versterkingen  onder de aandacht te brengen.   Lees meer
Onze partners

    

Member of the International Fortress Council     

Als het over forten, bunkers of andere versterkingen gaat...